תנאי השירות

תנאים והתניות

מדיניות זו מייצג את Hadera.org תנאי השירות ("תנאי שירות") בשלמותו, גוברת על כל מדיניות אחרת בכתב או בעל פה. מדיניות זו מגדירה את תנאי השירות שכל הלקוחות Hadera.org להסכים כאשר הם ההרשמה לכל של האתר Hadera.org אתר שירותי אירוח. Hadera.org שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, לתקן או לשנות כל חלק של מדיניות זו TOS בכל עת, עם או בלי הודעה בכתב ללקוחות שלנו.
לקוחות המשתמשים בכל השירותים המוצעים על ידי Hadera.org מסכים להיות מחויב על ידי, חייבים לעלות בקנה אחד עם מדיניות כל זה תנאי שירות או חייבים אחרת לבחור מתוך ולבטל שלהם אינטרנט אירוח שירות עם Hadera.org. Hadera.org שומרת על פי שיקולה לעשות שיקול הדעת לגבי כל הפרה של כל לקוח Hadera.org עלולים לנקוט בפעולה נגד כל לקוח יראוהו תוך הפרה של תנאים אלה לרבות ביטול כל השירותים customer.s ללא החזר כספי ו/או, במידה המתאימה, באופן חוקי לדין.

---------------------------

הוראות כלליות
בתמורה ל Hadera.org שמירה על חשבונות אחד או יותר (כל "חשבון"), אתה, כמו הלקוח Hadera.org, מסכים לתנאים הבאים של שירות.

הגדרות

 • "אנחנו" "אנחנו" או "הספק" או "Hadera.org."-Hadera.org.com.
 • "אתה" "שלך" "לקוח" "הלקוח" או "חבר" - כל אדם או ישות אשר חל על שירותי האינטרנט או הקצאת מי חל על שירותי האינטרנט.

ויתור על אחריות
האינטרנט ואת אתר האינטרנט המארח מסתמך על רשת מורכבת של חומרה, תוכנה, שירותי רשת, ספקי מידע. בשל הצורך עבור צבירה של כל אלה ספקים וחברות שירות עובד כראוי לא כל השירותים יהיו זמינים לך בכל עת.

Hadera.org עם זאת, מציע הבטחה לזמינות 99.9%. . זה תקף רק Hadera.org ושרתי חיבור האינטרנט שלנו ראשי שיתוף מיקום. Hadera.org בסדר לרדוף אחרי שותפויות עם כל משאב המושכרים, הערוץ זמין לשמור על זמן פעולה תקינה מרבי, עם זאת, חנונים גרין אינה אחראית על כל הזמן הנגרמת על ידי כל provider.s חומרה או רשת תקלה אשר נמצא מחוץ לטווח Hadera.org יכולת לתקן ישירות. Hadera.org לקוחות מגוונים, אתרי האינטרנט שלהם והפונקציה של אתרי אינטרנט אלה מגוונים הינם Hadera.org לא יכולים להיות אחראים כל הפרעה בשירות עקב השגיאה של הלקוח, כולל אך לא מוגבל כדי שליחת דואר זבל, המטרה של התקפת DDOS, או כל התקפה מהאינטרנט או סייבר.

HADERA.ORG הופך ללא אחריות מפורשת או משתמעת (לרבות אך לא רק אחריות ואי-הפרת זכויות, סחירות או לשימוש מסוים) לגבי השירותים שהיא מספקת. לא Hadera.org ולא לאף אחד אחר מעורב במתן שירות הוא לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי עבור נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש, מהשימוש השירותים הניתנים במסמך זה, או לא נזקים כאלה נבעה מרשלנות של Hadera.org, גם אם Hadera.org נציגויותיה על האפשרות להתרחשות נזקים כאלה.

הגבלת אחריות
בכל מקרה לא Hadera.org יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים עקיפים, מקריים, עונשי או אחרים (לרבות, ללא הגבלה, איבד רווחים ונזקים הקשורים לפגם או מחיקה של תוכן אתר אינטרנט, דואר אלקטרוני תוכן נתונים ו/או מסד נתונים) המתעוררת מתוך או בקשר להסכם זה או שימוש או חוסר היכולת להשתמש Hadera.org. שירותים (כולל אך לא מוגבל של פעולה לא תקינה של Hadera.org. שרתים), לא משנה צורת פעולה, בין אם בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות) או אחרת, גם אם Hadera.org נציגויותיה האפשרות להתרחשות נזקים כאלה. בכל מקרה לא יהיה Hadera.org. אחריות מקסימלית יעלה על הסכום הכולל ששולם על ידך כדי Hadera.org עבור השירותים במהלך שנים עשר (12) חודשי מוקדמת. במידה החוק המקומי החל אינו מאפשר את הגבלת אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, Hadera.org. אחריות מוגבלת עד למידה המותרת בחוק

פיצוי ושיפוי
אתה מסכים לפצות ולשפות את Hadera.org ועל החברות המסונפות אליה, במאים, קצינים, עובדיה ונציגיה ולהגן נגד כל ההתחייבויות, הפסדים, נזקים או עלויות, כולל שכר טרחת סבירה, הנובע כל תביעה של צד שלישי, פעולה, מחלוקת או דרישה הקשורה לשימוש שלך של השירותים, שלך הפרה של כל הוראות הסכם זה או מיקום או שידור של כל חומר או תוכן על גבי Hadera.org. שרתים. התחייבויות כאלה עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים, אלה הנובעים הבאות: (א) לגבי העסק שלך, (i) הפרה או misappropriation של זכויות קניין רוחני כלשהן; (ii) השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או הפרה של הזכויות של פרטיות או פרסום; או דואר זבל (iii), או אחר פוגע, מטריד או לא חוקי התנהגות או הפרה של השימושים המקובלים המתוארים בזאת או מדיניות נגד דואר זבל; (ב) כל נזק או להרס Hadera.org. ציוד או כל accountholder אחרים, איזה נזק נגרם על ידי או אחרת היא תוצאה של מעשים או מחדלים על ידך, representative(s) שלך או שלך designees; (ג) כל לנזקי גוף או רכוש נזק פעילויותיך הקשורות השירותים, אלא אם כן כגון פציעה או נזק לרכוש נגרם אך ורק על ידי Hadera.org. רשלנות או מהתנהלות בלתי; ו- (ד) נזקים אחרים הנובעים הציוד שלך או העסק שלך.

הבחירה של החוק
הסכם זה יפורשו לפי החוק של מדינת קליפורניה לסתירות בין הוראות דיני. כל פעולה בין הצדדים להסכם זה על הפריצה של הסכם זה או כל פעולה או תביעה בכל דרך הנוגעות יהיה venued בבית המשפט העליון של מדינת קליפורניה, במחוז לוס אנג'לס. הצדדים להסכם זה בזאת השיפוט על זה בבית המשפט מסכים ומאשר לקבל שירות בדואר ומוותר בזאת על כל ההגנה כלשהם הקשורים לתחום השיפוט או מקום.

השירותים הניתנים על ידי Hadera.org
Hadera.org תספק השכרת שרת אינטרנט ("השירות") לחבריה המטרה הברורה ומאפשרים ללקוחות לספק תוכן אינטרנט http לציבור הרחב. השירות מאפשר Hadera.org חברים לשמור על אתרי אינטרנט, לקבל, לשמור על חשבונות דואר אלקטרוני ולגשת מקום באינטרנט דרך FTP כדי להעלות קבצים עבור אתרי האינטרנט שלהם. חברי Hadera.org ישתמש השירותים שסופקו באופן עקבי עם כל החוקים הרלוונטיים. Hadera.org מספקת את השירותים באופן בלעדי והופכת ללא מאמץ כדי לערוך, לשלוט, לפקח או להגביל את התוכן של נתונים אחר מאשר לפי הצורך לספק שירותים אלה. Hadera.org שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות ללקוחות פוטנציאליים ו/או קיימים כדי להגן על שלה קיימים לקוחות משלמים. ואם מישהו מכם מפר להלן הם ביצע, Hadera.org יכול לסיים חשבון הלקוח ללא הודעה.

Hadera.org.com GreenResellerWebHosting.com מספקת אתר אינטרנט בזמן אירוח תמיכה ללקוחות שלנו דרך הודעות דואר אלקטרוני, צ'אט, טלפונים. על-ידי קבלת הסכם החוזה שלך לקוח עם Hadera.org.com ו- GreenResellerWebHosting.com אתה מסכים לא התעללות מילולית או פיזית או בין אם באופן אישי בדואר אלקטרוני, live צ'אט או טלפון או אחרת (א) כל לקוח אחר של Hadera.org.com ו GreenResellerWebHosting.com וכל עובד או קבלן של Hadera.org.com ו- GreenResellerWebHosting.com.

Hadera.org תשלח דואר אלקטרוני מעת לעת לגבי החשבון שלך, הצעות מיוחדות ומבצעים. אתה יכול לבטל את המנוי על אלה הודעות דואר אלקטרוני ב בכל עת בהתאם להוראות המפורטות בתחתית הדוא לים האלה.

 1. לקוח תוכן:
  הלקוח מאשר כי דפי אינטרנט וקבצים שהועלו לשרתי לא יפרו בכל מדינה, חוקים לאומיים או זרים או תקנות; להפר זכויות קניין רוחני כלשהן של Hadera.org או צד שלישי כלשהו; להיות לשון הרע, משמיצות או לסחור המשמיץ; להיות מאיימת או מטרידים; להיות מפלה בהתבסס על מגדר, גזע, גיל; לקדם שנאה; או להכיל וירוסים או מחשב אחר תכנות הליקויים אשר לגרום לנזק Hadera.org או צד שלישי כלשהו. הלקוחות לא יפעלו IRC, בוטים או לקוחות. לקוחות רשאי להשתמש Hadera.org שרתים לאחסון קבצים שאינן קשורות לאתר האינטרנט של הלקוח, אחסון החלל הוא עבור אתר אינטרנט פעיל קובץ דפים בלבד. Hadera.org' אירוח חשבון מחזיקי עשויים לא לפעול כמפיץ, מה שאומר כי לקוחות עשויים לא לארח כל אתרי אינטרנט בתחומים שלהם addon שאינם התחומים שבבעלות הלקוח במכון Hadera.org משותף. אתה תצטרך opt-in עבור שירות משווק האחסון שלנו. לא מקובל משתמשת alsoinclude: לרשימת תפוצה של דואר אלקטרוני לא רצויות, e-הודעות דואר לא רצויות, דיון דואר זבל, פורנוגרפיה של ילדים, פורנוגרפיה או קישורים כאלה אתרים, MP3 המוגנים בזכויות יוצרים, מוזיקה מוגנת בזכויות יוצרים, תוכן וידאו, לא חוקי זכויות יוצרים, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי, warez, סדקים, מספרים סידוריים תוכנה, proxy(ies), התמונה/שיתוף קבצים אתרי אינטרנט. Hadera.org יהיה הבורר הבלעדי והאחרון לגבי מה מהווה הפרה של מדיניות זו. Hadera.org לא בדרך כלל לפקח על התכנים של לקוחות שרתי, אולם אם חשד מתרחשת, Hadera.org שומרת לעצמה את הזכות לחקור ולסיים את המנוי לקוחות לשירות.
 2. תכונות ללא הגבלה:
  ? מה אתה מתכוון "ללא הגבלה שטח ואת רוחב פס/נתונים העברת הדיסק"

  אנחנו לא קובעים מגבלות על שטח הדיסק ואת רוחב הפס (העברת נתונים) שאנו מספקים תוכניות מסומנים "בלתי מוגבל". אנחנו רוצים שתיקח את המשאבים הזמינים כדי לבנות את נוכחות מקוונת גדולה.

  אפילו אם אנחנו רוצים להצליח, עלינו לוודא כי אנו מספקים כל הלקוחות שלנו עם שירות אופטימלי. לפיכך אנו דורשים כל הלקוחות שלנו להיות תואם באופן מלא עם שלנו מופרז משאב משתמש מדיניות/תנאי השירות, לנצל את שטח הדיסק ואת רוחב הפס הקשורים התקינה של אתר אינטרנט עסקי אישי או קטן.

  אם חשבון האחסון של לקוח הוא נמצא כדי הפרת מדיניות המשתמש משאבים תוכן, מוגזם הלקוח ו/או מאחסן קבצים לאחסון בארכיון מטרות, התוכן יוסרו, בעוד אנחנו עושים מאמץ מיטבי ליצור קשר עם הלקוחות לפני יד, יכולה להתרחש ללא הודעה מוקדמת.
 3. מדיניות משתמש משאבים מוגזמת:
  משאבים מוגדרים שטח דיסק, רוחב פס, ו/או משאבי מחשוב (ה-cpu, זיכרון, דיסק i/o) ניצול. Hadera.org מציעה לשירות אירוח משותף בכל סביבה לקוחות עשויים לשתף משאבים עם לקוחות אחרים, לכן הכרחי כי Hadera.org לשלוט כל שימוש מופרז מלקוחות, כך הם לא יפריעו איכות שירות לקוחות אחרים תוך שימוש באותם המשאבים. חשבון אירוח נחשבת באמצעות "עודפות של משאבים" כאשר צורכת 100% 1 מעבד הליבה, ו/או 1 GB זיכרון ו/או החיבורים הבו-זמניים 20, הידוע גם בשם "משאבי מחשוב", ו/או "משאבים", ו/או "במשאבים". ישנם נושאים רבים שעלולים לגרום בעיות כאלה, כולל אך לא מוגבל ל: סקריפטים cgi, FTP, HTTP, ועוד. כדי למנוע הפרעה שירות עבור לקוחות אחרים, חשבון האחסון חורגת משאבי המיחשוב כלולים יואטו באופן אוטומטי עבור כל עוד המשאבים להיות הצהרות כאלו. Hadera.org תעשה כל מאמץ סביר כדי ליידע את הלקוח לפני השעיה, עם זאת, Hadera.org עשויים להשעות כל הפוגע אירוח חשבון לפני להודיע ללקוח של החשבון במקרה בו הפרעה שירות לקוחות אחרים היה/הוא גרם. הלקוח שאותו משתמש "משאבים מוגזמת" עשויים להתבקש לשדרג / חבילת חבילת אירוח מתאים יותר, כמו למשל אך לא מוגבל חשבון פרימיום, שרת וירטואלי פרטי או שרת ייעודי. Hadera.org יהיה הבורר הבלעדי והאחרון לגבי מה מהווה הפרה של מדיניות זו. הלקוחות נהנים מגישה שלהם במשאבים בתוך לוח הבקרה שלהם.
 4. אין "זבל":
  דואר זבל/אובה או "דואר זבל" שמקורם בשרת הממוקם ברשת שלנו או המשויך לשרת חנונים ירוק אינו נסבל. זה כולל כל הודעת דואר אלקטרוני מקדם אתרים מתארח בשרת הממוקם ברשת Hadera.org אבל נשלחת מכתובת דואר אלקטרוני לא משויך חשבון Hadera.org זה. הלקוח לא להשתמש שירותיהם Hadera.org על מכתבי שרשרת, דואר זבל, דואר אלקטרוני לרשימת תפוצה או כל שימוש ברשימות תפוצה כדי כל אדם אשר לא נתן הרשאה ספציפית כדי להיכלל בתהליך כזה. Hadera.org שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפסיק כל חשבונות עם אינדיקציה של פעילות כזו ללא הודעה מוקדמת.
 5. ניצול מופרז
  Hadera.org מאפשר סקריפטים 3rd צד להיות נטען/מותקן האוטומטית-installer שלנו או באופן ידני (מהתסריטים / אינם נכללים האוטומטית-המתקין) על אירוח חשבון האינטרנט שלך. זה באחריות שלנו אינטרנט אירוח לקוחות כדי לשמור על הגירסה העדכנית ביותר של חינם ניצול של קבצי ה-script. אם קובץ script שלנו אינטרנט אירוח לקוחות העלאות השרתים שלנו שנמצא כי האבטחה המעידות ומאפשר צד שלישי "לפרוץ", "לנצל", "להשחית" האתר שלהם שזה האחריות של לקוחותינו גם להסיר את ה-script או Hadera.org.com, GreenResellerWebHosting.com שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חשבון הלקוח ולספק להם החזר מצטברות.
 6. מידע כוזב:
  הלקוח מסכים לא לפרסם מידע שקרי או לא מדויקים לקבוצות חדשות תוך הפרה של קבוצות חדשות החוקים והתקנות. אם יש חדשות קבוצות או בשירות ספק קשר Hadera.org בנוגע לא מוסרי, false או פעילות בלתי חוקית על ידי לך, Hadera.org שומרים את הזכות להשעות או להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת.
 7. ברשיון התוכנה בלבד:
  הלקוח מתחייב להשתמש היחיד המורשה כהלכה תוכנת צד שלישי בקשר לשימוש הלקוח השירותים.
 8. גיבוי קבצים:
  Hadera.org מספק את הכלים הדרושים כדי ליצור בחזרה עליות של נתוני תיק הלקוח. Hadera.org גם מגבה את השרתים שלה, שומר עותק למשך 24 שעות למטרות שחזור מאסונות בלבד. זה באחריות הלקוח לשמור ארכיון עדכנית של הנתונים המגובים שלהם. Hadera.org אינו לספק או לשמור רשומות או עותקים של אתר האינטרנט שלנו לקוחות קבצים לשימוש לקוחות והיא לא אחראית לכל אובדן של נתונים כולל אך לא מוגבל כשל חומרה, גיבוי כשל, פריצה או מחיקה בשוגג.

התשלום, חידוש, ביטולים

 • תשלום חובות:
  תשלום מלא נדרש מראש לפני שירות אירוח היא הוקמה. Hadera.org שולחת חשבוניות שיש להשלימן בכל תקופת התשלום. אתם מקבלים חמישה עשר (15) ימים לשלם באופן מלא את החשבונית.

  אתה מציג ומתחייב כי המידע שתספק את טופס ההזמנה (או מידע אחר אשר עשוי לדרוש Hadera.org) הוא מדויק ואמיתי. כל תשלום-יעד הודעות יישלחו בדואר אלקטרוני. אין חשבונות או חשבוניות יישלחו באמצעות דואר או פקס. אם לא התקבל התשלום עד תאריך היעד, חשבונך יוקפא. זה האחריות client.s על מנת להבטיח כי התשלום כדי Hadera.org לפני מועד חידוש, למרות Hadera.org שולח הודעות החידוש ללקוחות שלנו לפני מועד חידוש, בגלל היכולת של לקוח כדי לשנות את כתובות הדוא ל הקשר שלהם מבלי להודיע Hadera.org, שהלקוח הוא האחראי בסופו של דבר שזכרת את תאריך חידוש שלהם וכדי לוודא התשלום מתבצע בעת החידוש. כשל כדי לשמור על חשבון תקין ו/או שירות חידושים שילם יגרום ביטול הפעלה של שירות עד חידוש החשבון ו/או שירות. זה שולם במלואו.
 • חידושים:
  חובתו של הלקוח Hadera.org לדעת מתי החשבון שלהם עולה להתחדשות ולא אם כוונתם היא כדי שלא לחדש את החשבון שלהם הם חייבים למלא את Hadera.org טופס הביטול 5 ימי עסקים לפני מועד החידוש של החשבון שלהם כדי להבטיח כי מחלקת חשבונות Hadera.org מקבל את בקשת הביטול מראש תאריך חידוש כך שהם יכולים להפסיק כל החיובים חידוש. Hadera.org לקוחות מקבלים הודעת דוא"ל 15 ימים לפני תאריך חידוש החשבון שלהם ששטף את תאריך חידוש שלהם היא מתקרבת. . זאת האחריות של הלקוח כדי להבטיח כי Hadera.org יש כתובת דואר אלקטרוני חוקית אשר נוכל לשלוח את חידוש הודעות ללקוחות שלנו אם Hadera.org לא קבלת בקשת הביטול לפני החידוש של הלקוח אנו יחדשו את חשבון הלקוח 24 שעות לפני החידוש תאריך ואנחנו יחיל את ההאשמות המתאים. חשבונות יחודש באופן אוטומטי תחת באותו מבנה הזמן ואת דמי כמו תכניתנו הלקוח שנרשמת (אלא אם כן תכנית שינויים שנעשו או לשדרג בין הזמן כאשר חתם הלקוח & תאריך חידוש שלהם). 30 יום הכסף בחזרה להבטיח חל רק על תאריך ההתחלה של שירות הלקוח עם Hadera.org, אינו חל על חידושים של שירות.
 • דמי מאוחר:
  ללקוחות יש האפשרות לשלם חשבונית בכל עת על-ידי כניסה לחשבון שלהם Hadera.org והגשת תשלום. חשבונית כי לא ישולם לפי תאריך היעד באופן אוטומטי מסומנת איחור במערכת. אם חשבונית שלא הוחזרו על ידי יותר מ 4 ימים (תקופת החסד), החשבון הוא מושעה אוטומטית, קנס איחור $15.00 יתווסף לחשבון. כדי להפעיל מחדש חשבון מושהה לכישלון להגיש תשלום בתוך תקופת החסד, התשלום עבור הסכום שחויב המקורי בתוספת $15.00 חייבים להגיש Hadera.org.
 • ביטול & החזרים:
  אתה צריך להיות מרוצה השירותים שלנו, בתוך 30 הימים הראשונים של הפעלת החשבון שלך Hadera.org נחזיר את דמי אירוח בכפוף לתנאי אחריות להחזרת הכסף המפורטים בהסכם זה. החזרים אינם זמינים עבור לקוחות לאחר 30 הימים של הפעלת החשבון. עם זאת, רשאי לבטל חשבון שלך בכל עת על מנת לוודא כי החשבון שלך לא יחודש. יהיה עליך ליצור קשר עם שירות לקוחות, לאמת את המידע לפני הביטול מתרחש. תחויב במלואו עבור החודש כולו בו ביטלת את החשבון שלך. חשבונות אשר יש יתרות שליליות יישלחו אוספים, תיפסק כל השירותים, כולל רישומי דומיין. החזרים לעולם אינם זמינים עבור רישומי דומיין. ולכן נחשבים רישום התחום, צוברות בשנה נוספת של רישום שמות דומיין הועברו לשירות שלנו. דמי רישום התחום הינם $24.95/ yr. שמות קבוצות מחשבים של לקוחות אשר להשאיר שירות אחסון האתרים שלנו יוחזרו והמחיר הכולל פחות דמי רישום תחום אם הלקוח משאיר Hadera.org שירות אירוח בתוך 30 יום הכסף בחזרה להבטיח.

  בנוסף החזרים אינם זמינים עבור שירותים נוספים אשר ניתן לרכוש Hadera.org למשל שם של קבוצת המחשבים הנוסף שאנו יכולים לרכוש עבור לקוח אינו ניתן להחזר, IP ייעודית אשר אנו עשויים התקנה עבור לקוח עבור תשלום אינו ניתן להחזר.

  קבצים באתר האינטרנט הינם באחריות הלקוח Hadera.org, צריך Hadera.org לקוח מחליט לבטל את השירות שלהם וזה הלקוח האחריות לוודא כי הם יש גיבוי & להוריד את הקבצים באתר האינטרנט ודוא כל מהשרת Hadera.org לפני מבקש Hadera.org מבטל את החשבון שלהם. לאחר בקשת הביטול הוגשה כדי Hadera.org cancelattion של אתר האינטרנט שירות אירוח עלולה להתרחש בכל עת לאחר הבקשה מתקבלת על-ידי Hadera.org, כאשר בקשת הביטול הוא השלים חשבון הלקוח אירוח עם Hadera.org, הקבצים באתר האינטרנט שלהם הם לצמיתות מן השרתים Hadera.org. לכן שוב זה ההתחייבות של הלקוח כדי להבטיח כי שהם הורידו את הקבצים באתר האינטרנט שלהם, מיילים מהשרת לפני בקשת ביטול שלהם.

99.9 הסכם רמת השירות % "SLA"
Hadera.org מציעה ללקוחותיה 99.9% רשת uptime ערובה למטרות שביעות רצון הלקוח וגם על מנת להבטיח כי העסק שלך פועל ללא בעיה. Hadera.org ינסה לשמור על זמן פעולה תקינה מרבי. Hadera.org אינה אחראית על כל זמן ההשבתה הנגרמת על ידי הלקוח. 

מקור
 

עידכונים שוטפים

ברוכים הבאים לאתר החדש של אינדקס העסקים

 

חודש פירסום חינם לעסקים בגבעת אולגה צור קשר עוד היום